MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TANIMLAR:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

TARAFLAR:

SÖZLEŞME KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İnternet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar KDV hariç satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Sözleşmeye konu biletlerin temel özellikleri satıcıya ait internet sitesinde açıkça yer almaktadır. İnternet sitesinde yer alan fiyat satış fiyatıdır. Bu fiyat Satıcı tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı internet sitesinde gösterilmiştir.

Alıcı, Satıcıya ait internet sitesi üzerinden satın almış olduğu bilet’e Satıcının belirlediği lokasyonda katılır. Bu konuda Satıcının her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bilet, maksimum 1 kişilik içindir. Etkinlik süresinin 3 ayı geçtiği durumlarda Alıcı, ücret iadesi talep etme hakkına sahiptir.

Etkinlik tarihleri Satıcı’ya ait internet sitesinde belirtilmektedir. Satıcı’nın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Satıcı’nın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri oluşması durumunda Satıcı etkinliği 3 aya kadar erteleme hakkına sahiptir. Bu gibi durumda bilet’in 3 aydan fazla ertelenmesi durumunda Alıcı, ücret iadesini talep edebilir.

Satıcı, etkinliğin konuşmacılarını ve süresini internet sitesinde belirtmektedir. Satıcı, internet sitesinde ilan etmek suretiyle etkinliğin süresini ve konuşmacılarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Satıcı tarafından satılan hizmete ilişkin ödemeler kredi kartı ile peşin olarak yapılır.

Ödemeler peşin olarak yapıldığı için gecikme faizi uygulanması söz konusu değildir.

GENEL HÜKÜMLER:

Alıcı, internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikler, hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu Alıcıya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

CAYMA HAKKI:

Alıcının cayma hakkı işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Alıcının çeşitli nedenlerle hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda, etkinliğin gerçekleşeceği tarihten en az bir hafta öncesinde Satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.), cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe Satıcı’ya iade edilir.

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 21 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen Alışveriş çeki kullanabilme tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan Alışveriş çeki tutarı iptal edilir.

Birden fazla bilet satın aldığı için bilet ücretinde indirim yapılan Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde, cayma hakkını kullandığı etkinliğin ücreti indirimli tutar üzerinden iade edilir.

YETKİLİ MAHKEME:

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.